Mục đích của chúng tôi

Mở ra một môi trường có nhiều cơ hội

Chúng tôi luôn sẵn sàng để sử dụng kiến thức chuyên môn, năng lực, bề dày và quan điểm hoạt động riêng của mình để mở ra nhiều cơ hội mới cho khách hàng. Chúng tôi tập hợp các yếu tố con người, ý tưởng và nguồn vốn cùng với nhau để có thể nuôi dưỡng sự phát triển và tăng trưởng, giúp tạo ra các sản phẩm, dịch vụ tốt đẹp hơn cho khách hàng, cho nhân viên, cho nhà đầu tư, cho cộng đồng và cho đất nước mà chúng ta đang cùng chia sẻ.

Giá trị của chúng tôi

Tại Tâm Kết, các giá trị là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng tôi – từ các quyết định chiến lược đến những tương tác hàng ngày giữa Tâm Kết và khách hàng và giữa mọi người với nhau. Các giá trị này đã ăn sâu vào quá khứ, di sản và tính cách của Tâm Kết, giúp chúng tôi thực hiện đúng mục đích của mình. Đó là:

Chúng tôi coi trọng sự khác biệt

Tìm kiếm các quan điểm khác nhau

Chúng tôi thành công cùng nhau

Hợp tác xuyên biên giới

Chúng tôi có trách nhiệm

Tự chịu trách nhiệm và có tầm nhìn

Chúng tôi hoàn thành mọi việc

Tăng tốc và hiện thực hóa mọi việc

Chiến lược của chúng tôi

Chiến lược hỗ trợ tham vọng của chúng tôi muốn trở thành đối tác quốc tế được yêu thích của các nhà sản xuất và khách hàng. Chiến lược này có bốn trọng tâm chính:

Tập trung vào thế mạnh

Chúng tôi đang tập trung sức lực, trí tuệ và các khoản đầu tư để có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho khách hàng.

Tập trung số hóa

Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để thu hút khách hàng bằng việc hoàn thiện và đóng gói quy trình quản lý, vận hành sau đó số hóa nó theo thực tế cùng với sự phát triển của thị trường công nghệ.

Kích thích tăng trưởng

Chúng tôi đang truyền cảm hứng cho một nền văn hóa năng động và hòa nhập, đồng thời trao quyền cho mọi người bằng cách giúp họ phát triển các kỹ năng trong tương lai.

Chuyển tiếp sang sản phẩm không phát thải

Chúng tôi đang nỗ lực cùng các đối tác nghiên cứu và kinh doanh những sản phẩm cân bằng khí thải bằng cách tự chuyển đổi, đồng thời hỗ trợ và tài trợ cho khách hàng của mình để thực hiện chuyển đổi của riêng họ tùy theo thực tế của công ty từng giai đoạn.

 

0389986810